top of page
Happy children

Promocja Poleć Przyjaciela

-50% dla Osoby Polecającej i Poleconego

1. Oferta ważna dla obecnych rodziców przedszkola, którzy polecają przyjaciela, aby zapisał swoje dziecko.
2. Polecony przyjaciel musi być nowym uczestnikiem przedszkola i nie może być obecnie zapisany lub wcześniej był zapisany w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
3. Zarówno polecający rodzic, jak i polecany przyjaciel otrzymają 50% zniżki od opłaty za jeden miesiąc czesnego po pomyślnym zapisaniu dziecka poleconego.
4. Zniżka zostanie zastosowana do czesnego za kolejny miesiąc po zakończeniu przez polecone dziecko jednego pełnego miesiąca zapisu.
5. Aby zakwalifikować się do zniżki, polecony przyjaciel musi podać nazwisko polecającego rodzica w momencie zapisu.
6. Zniżka jest nieprzenośna i nie może być wymieniona na gotówkę ani zastosowana retrospektywnie.
7. Ta oferta nie może być łączona z innymi promocjami, zniżkami lub ofertami.
8. Przedszkole zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia tej oferty w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.
9. Decyzja przedszkola w sprawie kwalifikowalności i zastosowania zniżki jest ostateczna.
10. Mogą obowiązywać dodatkowe warunki i zasady.

Phone:

535-107-775

Email:

Big Ben Preschool Logo
bottom of page
Education Icon Vectors by Vecteezy