top of page
Kids with Capes

Nasza misja

  Brytyjsko-Polskie Przedszkole Big Ben zapewnia bezpieczne i opiekuńcze środowisko
edukacyjne. Oferujemy Państwa dzieciom przygotowany zgodnie z potrzebami rozwoju
przedszkolaków program nauczania, który promuje rozwój społeczny, emocjonalny,
poznawczy, fizyczny i dwujęzyczny, a także pozytywny obraz siebie i zamiłowanie do
nauki. Oferujemy stałą, wysokiej jakości edukację dwujęzyczną prowadzoną przez native
speakerów.
  Naszą misją jest zapewnienie Państwa dzieciom jak najlepszych osiągnięć, tzn. aby nasi uczniowie opuszczali przedszkole Big Ben z biegłą znajomością drugiego języka oraz
byli w pełni przygotowani i zmotywowani do przyszłej nauki w szkole podstawowej.

Dlaczego my?

Prawdziwy angielski!


W Big Ben staramy się być najlepsi. Jesteśmy jedynym przedszkolem w Krakowie założonym przez native speakera języka angielskiego, który codziennie oferuje zajęcia i zabawy w języku
angielskim z wykwalifikowanymi, doświadczonymi i sprawdzonymi nauczycielami.


Nie tylko język obcy


Bycie dwujęzycznym ma więcej korzyści niż zwykłe mówienie innym językiem. Wiele akademickich artykułów naukowych sugeruje, że bycie dwujęzycznym od najmłodszych lat zwiększa zdolności poznawcze dziecka na całe życie, koncentrację na wielu zadaniach jednocześnie, skłonność do bycia bardziej kreatywnym i wiele więcej.


Spełnianie brytyjskich i polskich norm Podstawy Programowej


W Big Ben wdrażamy elementy zarówno z brytyjskich, jak i polskich programów nauczania. Co najważniejsze, staramy się spełniać standardy obu narodów. Sprostanie rygorystycznym wymaganiom brytyjskim i polskim jest wyzwaniem, które chętnie podejmujemy. Korzystając z
obu Podstaw Programowych Wychowania Przedszkolnego i autorskich programów nauczania, jesteśmy w stanie zapewnić naszym uczniom solidne i bezpieczne wychowanie edukacyjne.


Normy brytyjskie: OFSTED
Brytyjski program nauczania: Early Years Foundation Stage


Polska podstawa programowa wychowania przedszkolnego:
Polski Program Nauczania na rok szkolny 2021/2022 - Odkryj Moc Przedszkolaka! Wyd. MAC
Edukacja

Statut nowy czerwiec 2023 - Statut 

Children in School
Big Ben Preschool Logo
bottom of page
Education Icon Vectors by Vecteezy